Redating www datinggirls eu

Het gerucht bleef hardnekkig, want ook de Romeinen en de Arabieren geloofden dat er geheime ruimtes waren onder het beeld.

Tijdens de laatste opgraving werd er ook nog een tunnel ontdekt in het noorden, maar deze kwam uit op een lege holte.

De Sfinx van Gizeh is het grootste en bekendste beeld van een sfinx ter wereld.

Het staat bij de drie grote piramiden in Gizeh met de rug naar de piramide van Chefren.

Ook de egyptoloog Gaston Maspero was hiervan overtuigd, maar recent hebben John Anthony West en Robert M. De van oorsprong Belgische ingenieur Robert Bauval heeft samen met Graham Hancock deze theorie voor een breder publiek toegankelijk gemaakt.

Het grootste deel van de egyptologen verwerpt deze theorie en verklaart de erosie door andere natuurfenomenen, namelijk de verschillende soorten van hardheid in het gesteente zelf.

redating-30redating-36

Ramses II voerde opnieuw herstellingswerken uit, maar na hem werd de sfinx opnieuw onder het zand bedolven.Professionelere opgravingen werden uitgevoerd door Auguste Mariette en Gaston Maspero.In de 20e eeuw werden vooral restauraties uitgevoerd.Dit komt doordat oude teksten uit Egypte, de Westcarpapyrus, een beschrijving geven van een geheime kamer, de tempel van Thoth, waar de kennis van de oudheid in bewaard zou zijn.Deze tekst dateert echter zo'n duizend jaar na de 4e Dynastie van Egypte.

Leave a Reply